За нас

drinovlТрето основно  училище   „Професор  Марин  Дринов“ – град  Кюстендил   е      общинско   средищно    училище    и     има   дългогодишни   традиции  в     обучението   и    възпитанието    на     учениците. То има благоприятно териториално местоположение в центъра на града. При нас се обучават ученици от 1-ви до 7-ми  клас и деца в предучилищни групи. Училището предлага  целодневна организация на учебния ден и е осигурило безплатен транспорт за  пътуващите  ученици.

  Учебното заведение е настанено в собствена триетажна сграда, с две крила – източно и западно, със застроена площ: 1187 кв.м и площ на двора – 4000 кв.м. 


DSC05457

   В училището се помещават  22 класни стаи и  кабинети  по:  музика, изобразително изкуство, 2 компютърни кабинета, 2  физкултурни  салона,  кабинет  по  технологии  и  предприемачество,   библиотека,  кабинет  на педагогическия съветник, специализиран кабинет за деца със СОП, дирекция,  кабинет на заместник-директора по учебната дейност, медицински кабинет, счетоводство, технически секретар,  стая на главните учители, стая за помощен персонал, актова зала, столова, бюфет за здравословни закуски, училищен двор с баскетболно и футболно игрище, санитарни възли в много добро състояние.


Презентация Дринов18

   ОУ „Проф. Марин Дринов“ разполага с видео екран за информация и презентации, интерактивна дъска, мултимедийни проектори. По коридорите и фоайетата функционира 24 часово видео наблюдение. Кътовете  за  отдих  в  целодневната организация на деня  са  близки  до  домашната  обстановка. 


Презентация-Дринов19


Листовка за 1клас 2020-2021

sss-940x198

За презентацията е нужен JavaScript.

Website Built with WordPress.com.

Нагоре ↑

%d блогъра харесват това: