Профил на купувача

 


Заповед-п и м


ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИЗБОР НА ЗАЯВИТЕЛИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ОТ 27.06.2019 Г.

За презентацията е нужен JavaScript.

Изтегли PDF protokol


ZapovedZ


ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ПРОЦЕДУРА

СЪС СРОК ОТ 30.05.2019 Г. ДО 14.06.2019 Г.

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019/2020, 2020/2021 И 2021/2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

За презентацията е нужен JavaScript.

СвалиPDF – Заповед на Директора за стартиране на процедурата

СвалиPDF- Обявление за процедура


УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Договор-проект

Информация в АОП

Указания

Приложение №-9а_1-1

Декларация-чл.54-ал.1-т.1-т.2-и-т.7-от-ЗОП


СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ 2019/2020 г. по чл. 20 ал. 2 от ЗОП


СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ 2018/2019 г. по чл. 20 ал. 3 от ЗОП


СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ 2017/2018 г. по чл. 20 ал. 3 от ЗОП


Website Built with WordPress.com.

Нагоре ↑

%d блогъра харесват това: