Проекти


„КОЛЕДНА ШУМОТЕВИЦА“

На 08.12.2022 г. в ОУ „Проф. Марин Дринов“ се проведе „КОЛЕДНА ШУМОТЕВИЦА“ с групата ученици на допълнителна подкрепа със СОП по изпълнение на Проект BG05M2ОP001-3.018-0001„Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците показаха своите музикални заложби под формата на забава използвайки тарамбука, дайре, ксилофон, барабан и маракаси. Така напомниха на Дядо Коледа, че идва време за подаръци. В празничната дейност дейно участие взеха родители и учители. Събитието приключи с едно истинско балканско право хоро и много искрени усмивки.


ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО ОУ „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“ РАБОТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


ЗАВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ

    По схема за предоставяне на финансова помощ чрез Общински фонд за подкрепа на местни инициативи – приоритетна област „Благоустрояване, озеленяване и опазване на околната среда в Община Кюстендил“ и в изпълнение на Главната стратегическа цел на Общински план за развитие на Община Кюстендил – „Постигане на устойчиво развитие чрез стабилни темпове на икономически растеж и подобряване на качеството на жизнената среда на основата на разполагаеми ресурси и потенциали на територията“, в двора на ОУ „Проф. Марин Дринов“ се изгради беседка – „Открита класна стая“.

Помощта е в размер на 2 500лв. Предстои и облагородяване на пространството около новоизградената беседка.

Проекти и националните програми, в които училището  участва: 

1. И през учебната 2020/2021 г. ОУ „Проф. Марин Дринов“ работи по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ).

2. Проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие“, за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи, изпълняван от Община Кюстендил; Център за неформално образование и културна дейност „Алос“ – гр. София и ОУ „Проф. Марин Дринов“.

3. По схема за предоставяне на финансова помощ чрез Общински фонд за подкрепа на местни инициативи – приоритетна област „Благоустрояване, озеленяване и опазване на околната среда в Община Кюстендил“. Помощта е в размер на 2 500лв. за изграждане на беседка в двора на училището.

4. По Национална кампания „Чиста околна среда-2021“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ за обособяване на „Зелена зона в училищния двор“ на стойност 5 000 лв.

5. Училището е включено в изпълнението на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование”, проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“. Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

6. Кандидатстваме за учебната 2021/2022 г. по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул В „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“. Предвиждаме обособяването на нова, модерна и атрактивно обзаведена стая за провеждане на заниманията по интереси на ЦДО.

7. От учебната 2021/2022 г ОУ «Проф. Марин Дринов» е кандидат да получи статут на иновативно училище, чрез въвеждане на дисциплините «Роботика» и «Програмиране за деца».


Относно процедура по проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.ИЗЛОЖБА

   От днес, 29.10.2020 год., във фоайето на първия етаж на ОУ „Проф. Марин Дринов“ е аранжирана изложба от детски рисунки на тема: „Да превърнем лист хартия в произведение на изкуството“, в която участват творбите на ученици от ПГ, II, V, VI и VII клас.

    Събитието е реализирано  по проект „Равни възможности за малцинствата и уязвими групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа на личностното развитие“, изпълняван от Община Кюстендил; Център за неформално образование и културна дейност „Алос“ – гр. София и ОУ „Проф. Марин Дринов“.

     Уникалните рисунки са сътворени от началото на учебната година под ръководството г-жа Йорданка Абаджиева – учител по изобразително изкуство.

   Произведенията на малките художници представляват богата цветна палитра, през която те виждат света и чрез която го пресъздават, свят, изпълнен с красота и мечти.

  Изложбата откри директорът на училището г-жа Румяна Здравкова. Тя пожела на учениците да бъдат здрави и все така изпълнени с енергия и творчески вдъхновения.На откриването присъства и представителна група от училището: пом. директора г-жа Антоанета Апостолова, учители и ученици.

  Колективът на училището благодари на всички малки и големи таланти за тяхното вдъхновение, старание и желание, допринесли  за успешното им представяне в изложбата.

На следващия линк може да видите подробности относно изложбата „Да превърнем лист хартия в произведение на изкуството“: 

https://www.facebook.com/oumdknface/posts/3418246841589073


ПЛЕНЕР “Да работим усърдно заедно“

На 18, 19 и 20 юни ще се проведе пленер на тема “Да работим усърдно заедно“!

Скъпи ученици, ще се радваме да участвате в пленера като рисувате на открито!
Реализира се по проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие“

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е img-0f91b29b92a4c1648d8a9dac7cbc54d4-v.png

Firefox_Screenshot_2020-06-21T15-44-51.807Z

На следващия линк може да видите подробности относно настоящия Пленер:

https://www.facebook.com/oumdknface/posts/3030952126985215


Онлайн изложба по проект „Равни възможности за малцинствата и уязвими групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа на личностното развитие“

На 19 май   г-жа Татяна Танева – директор на ОУ „Проф. Марин Дринов“ откри онлайн изложба под наслов „Талантът на младите художници“- дело на преподавателя по изобразително изкуство Йорданка Абаджиева и талантливи дриновци.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е img-0f91b29b92a4c1648d8a9dac7cbc54d4-v.png

За презентацията е нужен JavaScript.

   Събитието е част от предвидените инициативи по проекта „Равни възможности за малцинствата и уязвими групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа на личностното развитие“, изпълняван от Община Кюстендил; Център за неформално образование и културна дейност „Алос“ – гр. София и ОУ „Проф. Марин Дринов“.

На следващия линк може да изгледате цялото събитие.

https://www.facebook.com/oumdknface/posts/2955409797872782


ОУ „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“ ОТКРИВА  ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.70 ОТ УКАЗАНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

Свали: Заповед-Медиатор


   ПроектПУ


Това са проектите и националните програми, в които училището е  взело  участие  през  последните  няколко  години:

 

Твоят-час-768x215

ПРОЕКТИ1


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

         На 07.05.2018 г. Учениците от клуб „Извор на вдъхновение – традиции и обичаи“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час ) с ръководител г-жа Камелия Кирилова, изнесоха  празничен концерт по случай приключването дейността на клуба за учебната 2017-2018 г. Гости на събитието бяха много родители, учители и ученици.

 


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

   На 30.03.2018 г. Клуб „Фотоманиаци“  към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час )  с ръководител г-жа Елица Лазарова, популяризира своята дейност пред публика с представителна изява-изложба. За целта беше обособено специално пространство за създаването и реализирането на творческите идеи на талантливите „фотоманиаци“.

За презентацията е нужен JavaScript.

   Клубът създава условия за усвояване на знания и умения за обработка на графични  изображения, работа със специализирани програми и техника, изграждане на умения за работа в екип.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

  На 29.03.2018 г. Клуб “Детско творчество“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час )  с ръководител г-жа Йорданка Абаджиева, представиха годишната си продукция пред публика. Учениците аранжираха   изложба с произведенията си в коридорите и фоайетата на училището. Браво на младите таланти!

За презентацията е нужен JavaScript.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

   На 19.01.2018 г. Клуб „Фотоманиаци“  към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час )  с ръководител г-жа Елица Лазарова, популяризира своята дейност пред публика с представителна изява. Учениците от клуба презентираха своите проекти и умения, свързани с обработването на графични изображения. А ето го и резултатът:

DSC_0039

 

ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

         На 22.12.2017 г. Клуб „Извор на вдъхновение – традиции и обичаи“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час ) с ръководител г-жа Ангелина Буховска, популяризира своята дейност пред публика. Учениците се включиха в традиционния коледен базар на училището с изработени от тях тематични изделия: сурвачки, играчки, подаръци и лакомства. Помогнаха им и родителите. Мотото на събитието бе под наслов „Посланници на доброто“, с което третокласниците доказаха, че притежават наистина добри сърца.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

    На 21.12.2017 учениците от Клуб „ Сръчни ръце“ при ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час ) с ръководител г-жа Ася Везенкова, подредиха благотворителна коледна изложба от изделия изработени от учениците.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

   На 19.12.2017 г. Клуб „Приказен свят“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час )  с ръководител г-жа Маргарита Костова , популяризира своята дейност пред публика с драматизация на откъси от популярни български народни приказки. Учениците от клуба сами изработиха празничната украсата за представителната  изява.

 


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

  На 22.12.2017 г. Клуб “Детско творчество“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час )  с ръководител г-жа Йорданка Абаджиева , популяризира своята дейност пред публика. Учениците аранжираха  коледна изложба и представиха произведенията си в коридорите и фоайетата на училището.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

   На 14.06.2017 г. Клуб “Гъдулка“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час )  с ръководител г-жа Димитринка Стоичкова Георгиева , популяризира своята дейност пред публика. Учениците изнесоха концерт пред родители, учители и гости, показвайки, какви умения са придобили през изминалата учебна година в работата си по проекта.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

     На 01.06.2017 учениците от Клуб „Детско творчество“ при ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час ) с ръководител г-жа Йорданка Абаджиева, подредиха годишна изложба от рисунки, в които е представена красотата и богатството на обекти, явления и цветове от околния свят. Учениците са експериментирали с различни техники и материали. Рисунките излъчват настроение и позитивно отношение.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

    На 31.05.2017 учениците от Клуб „ Сръчни ръце“ при ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час ) с ръководител г-жа Ася Везенкова, подредиха годишна изложба от изделия изработени от учениците.

 


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

      На 17.05.2017 учениците от група за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения по математика в 3 клас към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час ) с ръководител г-н Ивайло Кирилов, представиха пред родители, учители и гости знанията и уменията, които са придобили през изминалата учебна година, работейки по проекта.

 


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

     На 12.05.2017 учениците от Клуб „Пъстра палитра“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час ) с ръководител г-жа Даниела Златкова, подредиха годишна изложба във фоайетата на училището.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

       На 30.03.2017 г. Клуб „Приказен свят“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час )  с ръководител г-жа Маргарита Костова , приключи своята дейност, представяйки пред родители и гости представлението „Приказна въртележка. Колаж от приказки.“ Малките артисти дадоха най-доброто от себе си и заслужено бяха възнаградени с аплодисментите на публиката.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

     На 09.02.2017 г. Студиото за креативни идеи, реклама и дизайн към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час ) с ръководител г-жа Елица Лазарова, представи пред публика с открито занимание знанията и уменията, които са придобили учениците до момента.

   Учениците подредиха  изложба с изработените от тях проекти, а гостите на събитието споделиха, че творбите на младите дизайнери са наистина креативни и запомнящи се.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

       На 23.12.2016 г. Клуб “Живопис“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час )  с ръководител г-жа Бойка Велинова , популяризира своята дейност пред публика. Учениците аранжираха  изложба с  рисунки и картички на коледна тематика и участваха в благотворителния Коледен базар в училище.

 


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

     На 23.12.2016 г. Клуб „Приказен свят“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час )  с ръководител г-жа Маргарита Костова , популяризира своята дейност пред публика с драматизация на приказка с благотворителна цел.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

       На 23.12.2016 г. Клуб “Детско творчество“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час )  с ръководител г-жа Йорданка Абаджиева , популяризира своята дейност пред публика. Учениците аранжираха  изложба и представиха дейността на клуб по интереси “Детско творчество“ в коридорите на първи и втори етаж в училището.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

     На 23.12.2016 г. Клуб  „Пъстра палитра“ към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час )  с ръководител г-жа Даниела Златкова, популяризира своята дейност пред публика. За целта беше подредена изложба с творби на  учениците от клуба с благотворителна цел.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

    На 23.12.2016 г. Клуб ”Сръчни ръце” към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час )  с ръководител г-жа Ася Везенкова, популяризира своята дейност пред публика. За целта беше подредена изложба на изделия, изработени от учениците в клуба.


ОТЗВУК ОТ СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

   На 15.12.2016 г. Студиото за креативни идеи, реклама и дизайн към ОУ „Проф. Марин Дринов“ (по проект BG05M2OP001-2.004-0004 – Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час ) с ръководител г-жа Елица Лазарова, популяризира своята дейност пред публика. Събитието уважиха родители, учители и гости.

 

Website Built with WordPress.com.

Нагоре ↑

%d блогъра харесват това: