Административни услуги

Съгласно изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г. , ОУ „Проф. Марин Дринов“ извършва следните административни услуги:


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава


Издаване  на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище…


Издаване  на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап…


Преместване  на ученици в държавните и в общинските училища


 


 

 

Website Built with WordPress.com.

Нагоре ↑

%d блогъра харесват това: