Иновативно училище

На основание Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, Oбн. ДВ, бр. 62 от 27.07.2021 г. и на  основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, ОУ „Проф. Марин Дринов“ получи статут на ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ.

Иновативните училища са училищата на бъдещето. Чрез въвеждане на роботиката и приложното програмиране ОУ „Проф. Марин Дринов“ има възможност:

– да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението;

– да организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда;

– да използва нови методи и форми на преподаване;

– да разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете;

– да повиши мотивацията на учениците към цялостния учебен процес.


Заниманията по роботика с ментори г-н Георги Тодоров и г-н Ивайло Кирилов радват изключително много учениците от ОУ „Проф. Марин Дринов“


За учебната 2021/2022 година ОУ „Проф. Марин Дринов“ е кандидат за иновативно училище

На проведеното на 21.01.21 г. заседание, Педагогическият съвет при ОУ „Проф. Марин Дринов” обсъди и прие училищния Проект „Програмиране и роботика“ за кандидатстване за иновативно училище от учебната 2021/2022 до 2024/2025 година.

На 26.01.2021 г. на свое заседание Общественият съвет при ОУ “ Проф. Марин Дринов “ декларира съгласието си и подкрепи образователната институция за кандидатстване по иновативен проект „Програмиране и роботика“ за включване в мрежата на иновативните училище на Р. България от учебната 2021/2022 до до 2024/2025 година.

Website Built with WordPress.com.

Нагоре ↑

%d блогъра харесват това: